OPRICHTING VERENIGING BALINT NEDERLAND

 

Per 1 januari 2006 is vanuit de oude NHGwerkgroep Balint een nieuwe Vereniging Balint Nederland (VBN) opgericht. Hiermee wordt een herkenbare nascholingsmethodiek Balint, inclusief kwaliteitscriteria en accrediterings struktuur gegarandeerd, die daarmee aan de eigentijdse eisen van de Overheid en KNMG/NHG voldoet.

Via de Balint Vereniging Nederland vindt accreditatie plaats door de KNMG en worden begeleiders gecertificeerd.

De VBN wordt  vanaf 2006 de belangenvereniging voor de deelnemers en begeleiders van lopende en nieuwe Balintgroepen.

 

In de Balintgroep kunnen (huis)artsen op systematiese wijze nadenken(reflekteren) over hun persoonlijke praktijkervaringen met de patiÎnt. De Balintgroepsmethodiek biedt een instrument om onder deskundige begeleiding deze praktijkervaringen uit te diepen. Dit vindt plaats in groepen van 8-10 (huis)artsen begeleidt door een huisarts/voorzitter en een psychotherapeut/consulent. De Balintgroep kan gedurende jaren lang een plek bieden waar persoonlijke vragen over het werk besproken kunnen worden.

Doelstelling van Balintgroepen:

-                     verdiepen van het inzicht in de communicatie tussen arts en patient

-                     ontdekken  van persoonlijke en situationele mogelijkheden en beperkingen

-                     versterken van de eigen werkstijl als (huis)arts

-                     vergroten van het psychologisch inzicht ten behoeve van het huisartsenwerk in het algemeen.

-                     verduidelijken van de specifieke positie van de huisarts ook op het terrein van de psychosociale problematiek.

-                     omgaan met ethische dilemmaís en tegengaan van Burnoutproblemen.

 

De Vereniging Balint Nederland verzorgt voor haar leden jaarlijks 2 intervisiedagen en een landelijke congres. Daarnaast organiseert zij een specifieke opleiding voor potentiÎle groepsbegeleiders: huisartsvoorzitters en psychotherapeuten/consulenten.

De vereniging heeft plannen voor een wetenschappelijke evaluatie van de Balintmethode (NIVEL).

 

Voor aanmelding of toezending van een uitgebreidere folder, kunt u zich wenden tot:

Het secretariaat:  e-mail : secretariaat@balint.nl

 

VBN website   :   www.balint.nl