Het zaligmakend maagdenvlies

 

ìWe willen een verklaring dat zij nog maagd isî. Voor de balie staan een jonge Marokkaanse man met zijn vriendin. Haar ken ik goed, ze is vanaf haar geboorte in de praktijk. Mijn assistente is wat verbluft van deze vraag. ìMeneer, dat kan de dokter niet zo maar geven. En zoín vraag hoort ook niet hier aan de balie gesteld te worden. Het meisje bloost tot diep in haar truitje en kijkt verlegen naar de muur  ìEven  een momentje, ik zal vragen hoe de dokter dit wil oplossen!î Ze komt bij me en zegt:î Maak je dit wel eens meer mee? Hoe moet ik hier mee omgaan?î Ja, ik maak dit wel eens meer mee. Het is treurig, maar komt tot op de dag van vandaag met regelmaat voor dat ik die vraag gesteld krijg. ìlaat ze maar een afspraak maken op mij spreekuurî, zeg ik. ìDan zien we wel hoe het gesprek loopt.î Die zelfde week zit Fatma bij mij, 19 jaar oud. Ongesluierd, ze heeft een goed schoolopleiding gehad, en is werkzaam op een kantoor als secretaresse. ìIk wil dat u opschrijft, dat ik maagd ben. Deze zomer ga ik me verloven met mijn vriend. We hebben al een jaar wat samen. En nu gaan we naar Marokko om voorbereidingen te treffen voor ons huwelijk. Voor hem had ik een ander, daar ging ik wel eens mee weg, maar er is nooit iets tussen ons gebeurd. Daarna kreeg ik hem. Hij heeft me ontmaagd, maar nu willen zijn ouders een brief waarin staat dat ik nog maagd ben. Anders gaat ons huwelijk niet door.î Nu ben ik toch even stil. Hij heeft haar zelf ontmaagd, wil trouwen met dit meisje en moet nu een brief overleggen , die ik moet schrijven. ìWeet je wel waaraan je begint?î, vraag ik. ìUiteindelijk eist hij nu dit van je, wie garandeert je dat het straks niet nog erger wordt?î Ze krijgt vochtige ogen. ìIk vind het vreselijk, echt. Maar als meisje zonder maagdenvlies heb ik geen vooruitzichten in Marokko, al woon ik hier. Dan wil niemand meer met me trouwen. Ik moet die brief, als ik getrouwd ben en het lukt allemaal toch niet, dan kan ik wel scheiden. Maar dan is mijn eer gered.î Ik wil die jongen spreken, en stel haar voor terug te komen op mijn spreekuur. Samen met hem, om te zien hoe we hier uit kunnen komen. Heeft hij het goed met haar voor? Ik mag als huisarts geen verklaringen afleggen, maar kan haar toch ook niet laten barsten. Ik ben haar hoop, op dit moment. Als ik terugkijk in haar dossier zie ik dat haar moeder enkele maanden terug ook bij mijn arts assistent is geweest om te praten over het maagdenvlies van haar dochter. Zou ze onraad vermoed hebben? Moeders zijn slim, die leid je niet zo makkelijk om de tuin. Ze heeft nul op request gekregen, maar de vraag blijft als memo hangen in het dossier van haar dochter. In de afgelopen jaren ben ik herhaaldelijk meisjes tegen gekomen die voor hun huwelijk met een vriend sexueel contact hadden gehad, maar alsnog bij het huwelijk aan de familie wilden bewijzen dat ze als maagd het huwelijk ingingen. Een enkele keer ging het zo ver, dat er een dreiging van suicide was als het begeerde papiertje niet over de streep kwam. De gynaecoloog maakt vroeger in nood gevallen operatief een soort maagdenvlies voor de huwelijksnacht, waarmee de eer van het bruidspaar in hun kringen gewaarborgd bleek. Het is vergelijkbaar met de Christelijke traditie, waar sex voor het huwelijk vroeger een doodzonde was, maar door de eeuwen heen toch gemeengoed. De natuur laat zich niet dwingen, het is goed dat we niet over elkaar muren binnen kunnen kijken. Fatima komt met haar aanstaande verloofde bij me terug op het spreekuur. Ik hoop dat ik de gelegenheid krijg een gesprek met hem aan te gaan over mogelijkheden, die aan hun geluk kunnen bijdragen en tegelijkertijd niet strijdig zijn met mijn beroepscode. Jonge Marokkaanse mannen hebben vaak sex voor het huwelijk, maar kiezen daarvoor dan een Nederlands meisje uit, waarmee ze het pad van de liefde verkennen. Maar als het erop aan komt halen ze uit hun thuisland een jonge frisse bruid, waarmee ze geen risicoís kunnen lopen, zo van hun moeder vandaan. Fatima heeft de pech en het voordeel dat ze in Nederland geboren is binnen een Marokkaanse traditie. Daardoor heeft ze zich vrij gevoeld te kiezen voor de man die ze lief heeft, maar wordt nu hardhandig teruggefloten door het thuisfront.  Ik hoop op wijsheid en creativiteit voor het jonge bruidspaar.

 

Marieke van Schie

24 juni 2007.