De schoonmaak is zo gek nog niet

ìIkheb last van branderigeogen, en een loopneusî, zegt Anja terwijl ze inhaar ogen wrijft. Ik inspecteerde ogen. Een lichte roodheid in het witvan de ogen, met wat extra traanvocht:geen ontsteking, maar eenduidelijke reactie op alle pollen in de lucht. Ik leghet uit: eendruppel die ze vier keer daags druppelt in de ogen kan veelverlichtingbrengen. Het kan ook een keer per dag, de keus is aan Anja. ìHoewerktdat dan?î, wil ze weten. ìDe ogen reageren op prikkels van buitenaf:erzit van alles in de lucht: het begint in het vroege voorjaar al metdehazelaar, die zo beeldschoon in de winter bloeit  metgele bloemen, het is de eerste belofte voor een naderendelente. Demeeste mensen hebben er geen last van, maar een kleine groepmensenvoelen het direct aan neus en ogen: sniffen en branden, hetbekende recept. Danvolgen de andere bloeiende bomen en planten: hetkatjes van de wilg maken ookpollen aan, die bezorgen dezelfde last,maar vaak bij een andere groep patenten.Als de kachel brandt, geeft dehuisstofmijt veel klachten. De mijten zijn methet blote oog niet tezien, maar nestelen zich in pluche kussens,troetelbeesten, hoofdkussensin bed en de matrassen. De ouderwetse schoonmaakwas zo gek nog niet. Dehuisvrouwen vroeger zetten het hele huis op de kop omzo  deoverlast van ongedierte tebestrijden. Sop, een dweil en demattenklopper deden goed werk. We hebben nu deonmisbare stofzuiger, diemits goed gebruikt verlichting geeft aan de taak vandiegene die onshuis schoon houdt.  Metvaste vloerbedekking ishet de enige manier om het huis schoon te houden. Hetis goed om teweten, dat de huismijten zich in de stofzak nestelen, en er netzomakkelijk weer uit kunnen springen, als die stofzak niet bijtijdsgeleegdwordt. Het filter op de stofzuigen moet regelmatig verschoondworden, andersverstuift de stofzuiger de stofdeeltjes, waar menigeen zoallergisch voor is.Jeroen woont sinds twee jaar op een studentenflat.Hij komt op het spreekuurmet klachten van benauwdheid. ìIk piep als ikin bed lig, heel vroeger had ikastma, maar daar was ik van af, dachtik. Nu ik op kamers woon is het weerterug aan het komen. Heeft u eeninhaler voor me? Dat hielp me altijd goed!î Ikluister naar zijn longenen schrik: alles piept, hij moet veel benauwder zijndan hij doetvoorkomen. Ook dat ben ik intussen gewend. Astma patiÎntenhebbengeleerd hun adem maximaal te benutten, en gaan dikwijls erg laatvoor hulp naarde dokter. ìJe astma is terug, Jeroen. Kom je toe aan jeslaap? En hoe staathet met het schoonhouden van het studentenhuis? ìJeroen vertelt, dat hij zijnkamer wel probeert schoon te houden, maardat de fusie en het trappenhuis dooreen bedrijf worden schoongemaakteen keer in de week. Dat is magertjes, nu telteerst dat hij minderbenauwd wordt. Dan kan hij daarna nog eens terug komen omadvies tekrijgen over saneren van zijn te stoffige leefomgeving. Ik geefhemmedicijnen om te inhaleren, en een paar tabletten prednison om deacutebenauwdheid op te heffen. Ook krijgt hij een afspraak mee voor onsastmaspreekuur, dat we wekelijks in de praktijk organiseren. Met astmais goed televen, mits de patient gedisciplineerd zijn medicijneninneemt en zijnhuiselijke omgeving zo schoon mogelijk houdt. Op hetastma spreekuur in depraktijk is de tijd en de rust om alles op eenrijtje te zetten. Ook emotionelestress kan acute benauwdheid geven:angst voor een onplezierig contact of eenexamen doet mensen somsontregelen. Dan blijken gesprekken bij een psycholoogwonderen te kunnendoen. Het geeft letterlijk lucht als je ervaart hoe je zelfgrip kankrijgen op een zo belastende ervaring. Het is uiterst ongerieflijk omteervaren hoe het is als je weinig lucht hebt.  Plantenen bloemen in en om het huis kunnen een andere boosdoenerzijn. Deprimula is berucht. Leuk in de tuin als een van de eersteterugkerendebloeiers, maar o wee als het plantje in de kamer staat, eneen van dehuisgenoten allergisch blijkt te zijn. Het plantje zit inmenig voorjaarsmandjerond de paastijd. Een kritische blik voorkomt dateen van de huisgenotenplotseling benauwd wordt aan de paasdis. Bijde huisarts maar ook bij apotheek en drogist is gelukkig goede infoenmedicatie te vinden, zodat we de lente onbezorgd tegemoet kunnen zien.

3 april 2006

Marieke van Schie